Odri

Višina odra je prilagodljiva glede na teren in zahteve naročnika ter se giblje od 0,2,m do 2m. Osnovni moduli odra so: 2m x 0,5m, 2m x 1m in 2m x 2m.

Osnovne module odrskih elementov sestavimo in uredimo po željah naročnika (klasični odri, več-nivojske postavitve, tribune, plesni podiji, modne piste itd.).

Oder prekrijemo s preprogo želene barve; po potrebi tudi zašćitimo z varovalno ograjo,